Feng shuin avulla pyritään täydelliseen harmoniaan

Feng shui on vanha, kiinalainen oppi ympäristöstä. Sen avulla pyritään luomaan ympäristö ja olosuhteet, jotka mahdollisimman tehokkaasti lisäävät ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Qi, eli elämän energia, on Feng shuin oppien mukaan kaikkea terveyttä ja elämää yllä pitävä voima, joka vapaasti virratessaan luo terveellisen elinympäristön. Tavoitteena on, että kaikki ympäristön osa-alueet ovat täydellisessä harmoniassa sekä toistensa, että koko muun maailman kanssa.

Historiaa

Feng shui on rakentunut vuosituhansien aikana eri sukupolvien tekemistä havainnoista asumiseen, viljelyyn sekä yleisesti koko elämään liittyen. Vähitellen havainnoista muodostui yhtenäinen Feng shui –oppi, joka sittemmin on jakautunut useisiin eri koulukuntiin. Kiinassa opetuksiin ja periaatteisiin suhtaudutaan erittäin vakavasti, ja ne ovat perinteisesti olleet mukana lähes kaikessa päätöksenteossa jopa valtakunnallisella tasolla.

Pääperiaatteet

Tarkoituksena siis on, että kaikkea elämää yllä pitävä energia qi, pääsee liikkumaan vapaasti tilassa. Tämän varmistamiseksi on olemassa paljon ohjeita siitä, missä talon tulisi sijaita, mihin ilmansuuntaan ovien ja ikkunoiden tulisi osoittaa, millainen huonejärjestys talossa on, ja miten se pitäisi sisustaa. Qin virratessa vapaasti saa elämä kasvaa ja kehittyä suotuisasti, mutta jos qin tielle syntyy esteitä, on seurauksena monenlaista kurjuutta ja epäonnea, kuten köyhyyttä ja sairauksia.

Feng shuin vaikutus sisustussuunnittelussa

Kiinalainen sisustustyyli pohjautuu suurelta osin Feng shuin oppeihin. Qin mahdollisimman esteettömän virtaamisen edistämiseksi kodin tulisi olla mahdollisimman siisti, tavaroiden pitäisi olla hyvässä järjestyksessä, ja jokaisella tavaralla olla oma paikkansa. Qi virtaa sisään ovista ja ikkunoista, ja siksi huonekaluja ei koskaan sijoiteta ikkunoiden eteen. Liian voimakasta ulosvirtausta voidaan kuitenkin pyrkiä hidastamaan esimerkiksi tietynlaisilla verhoilla, tai ikkunalaudalle asetelluilla koriste-esineillä. Huonekalut sijoitellaan huoneeseen mahdollisimman suotuisalla tavalla, ja esimerkiksi sänky olisi syytä asettaa niin, että nukkujan jalat eivät osoita kohti ovea.

Erilaiset liikkuvat ja luonnosta peräisin olevat elementit kierrättävät ja vahvistavat elämän energiaa. Tällaisia ovat erilaiset huonekasvit, vesiaiheet, ikkunaan ripustetut kristallit ja sopiviin paikkoihin sijoitetut peilit. Koska Feng shuin avulla pyritään täydelliseen harmoniaan ja tasapainoon, sijoitetaan maljakot, kukkaruukut ja muut sisustusesineet tilaan pareittain.